PIRKŠANAS NOSACĪJUMI

PIRKŠANAS NOSACĪJUMI

1. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

1.1 Šie pirkšanas un tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā - "Noteikumi") nosaka lv.mi-shop.com veikala (turpmāk tekstā - "internetveikals") vispārējos lietošanas noteikumus. Noteikumi tiek piemēroti, kad Pircējs izvēlas, pasūta un nopērk preces, kas tiek piedāvātas internetveikalā, vai citādi izmanto internetveikala sniegtos pakalpojumus.

1.2 Pirms šī internetveikala izmantošanas, katram lv.mi-shop.com lietotājam ir uzmanīgi jāizlasa Noteikumi un Paziņojumu par privātumu šajā tīmekļa vietnē. Ja persona izmanto internetveikalu, viņu saista šie Noteikumi un Datu aizsardzības politika. Personai, kas nepiekrīt šiem Noteikumiem un Datu aizsardzības politikai, nav tiesību izmantot šo internetveikalu.

1.3 Šie Noteikumi var un tiks mainīti vienpusēji, paziņojot par izmaiņām vietnē. Internetveikala lietotājam ir regulāri jāiepazīstas ar tiem. Uz tīmekļa vietnes lietotājiem attiecas politikas un noteikumi, kas ir spēkā timekļa vietnes izmantošanas brīdī (kad tiek veikta konkrēta darbība tāda kā pasūtījuma izdarīšana), izņemot gadījumus, kad ar likumu ir jāveic Noteikumu atpakaļejošas izmaiņas. Šādā gadījumā izmaiņas ietekmēs iepriekš izdarītos pasūtījumus.

1.4 Šo internetveikalu persona var izmantot valodā, kas ir pieejama vietnē.

1.5 Izmantojot šo vietni, persona piekrīt:

  1.5.1 izmantot šo vietni tikai likumīgiem pieprasījumiem un pasūtījumiem;

  1.5.2 neizdarīt nepatiesus vai viltotus pasūtījumus. Ja izdarītais pasūtījums tiek pamatoti uzskatīts par tādu, tīmekļa vietnes pārvaldnieks būs tiesīgs atcelt pasūtījumu;

  1.5.3 pareizi un precīzi norādīt savu e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un / vai citu kontaktinformāciju, kas nepieciešama Internetveikala pakalpojumu izpildīšanai. Izmantojot šo vietni, persona piekrīt tam, ka mēs varam izmantot šo informāciju, lai sazinātos ar viņu (sk. Paziņojumu par privātumu).

1.6 Ja nav sniegta visa nepieciešamā informācija, persona nevarēs izdarīt pasūtījumu.

1.7 Šajā tīmekļa vietnē izdarot pasūtījumu, persona apstiprina, ka viņš vai viņa ir sasniedzis/sasniegusi vecumu, kas piešķir tiesības noslēgt līgumus neatkarīgi, bez trešās puses atļaujas.

INFORMĀCIJA PAR TĪMEKĻA VIETNES PĀRVALDNIEKU UN PĀRDEVĒJU

Šīs tīmekļa vietnes pārvaldītājs un pārdevējs ir SIA “Smart Orange”, uzņēmums reģistrēts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu (turpmāk tekstā “Mi-shop”), juridiskā adrese: Tērbatas iela 14-2, Rīga, Latvija, LV-1011. Uzņēmuma kods 40203072249, PVN kods LV40203072249, e-pasta adrese lv.info@mi-shop.com, tālruņa Nr. +371 28 812 222.

2. PASŪTĪJUMI

2.1 Jūs varat izdarīt pasūtījumus šādos veidos:
• internetveikalā: lv.mi-shop.com, izmantojot speciālu pieprasījuma veidlapu internetveikalā.
• pa tālruni: +371 28 812 222
lv.info@mi-shop.com

2.2 Internetveikalā pārdodamo produktu klāsts ir atkarīgs no noliktavā pieejamā preču daudzuma. Tāpēc, ja ir problēmas ar preču piegādi vai noliktavā nav krājumu, MI-Shop patur tiesības sniegt patērētājam informāciju par tādas pašas vai augstākas kvalitātes produktiem, ko var pasūtīt vietā. Ja patērētājs nevēlas pasūtīt piedāvātos produktus, MI-Shop atmaksās samaksāto summu, ja tā jau ir samaksāta.

2.3 Šajā tīmekļa vietnē dažādās pirkuma stadijās tiek attēloti validācijas ekrāni, kas neļauj turpināt pasūtījuma izdarīšanu, ja šajās nodaļās dati tika ievadīti nepareizi. Šajā vietnē tiek attēlota arī pilnīga informācija par precēm, ko tīmekļa vietnes lietotājs ir pievienojis iepirkumu grozam iepirkšanās laikā, lai lietotājs varētu mainīt pasūtījuma informāciju pirms apmaksas.

2.4 Ja maksājums par precēm netika saņemts, pasūtījums netiks izpildīts, izņemot gadījumus, kad klients izvēlas maksājuma veidu, kas ļauj veikt maksājumus pasūtījuma saņemšanas (pieņemšanas) brīdī.

3. PIEGĀDE

3.1 Pēc pasūtījuma apstiprināšanas preces tiks piegādātas 1-3 darba dienu laikā, ja pasūtījums tiek izdarīts (un saņemta apmaksa) darba dienā līdz plkst. 16:00. Ja triju darba dienu laikā nesaņēmāt preces, informējiet mūs kādā no šādiem veidiem: pa tālruni: +371 28 812 222

rakstot uz e-pastu: lv.info@mi-shop.com

3.2 Piegādes maksa tiek samaksāta kopā ar maksu par precēm.

3.3 Piegādes maksas var apskatīt vietnē lv.mi-shop.com sadaļā Piegāde

3.4 Ja kurjers nesastop saņēmēju divas reizes saskaņotajā laikā un adresē, pasūtījums tiks atgriezts uz noliktavu un notiks sazināšanās ar klientu, lai noskaidrotu piegādes nenotikšanas iemeslus. Sazinoties ar klientu, tiks saskaņoti preču cenas atmaksāšanas nosacījumi. Piegādes maksa netiek atmaksāta.

3.6 Piegāde notiek Latvijā. Piegādes cenu citās valstīs jāsaskaņo iepriekš ar MI- shop:

zvanot pa tālruni: +371 28 812 222

rakstot uz e-pastu: lv.info@mi-shop.com

3.7 Ja tiek iesniegta nepilnīga vai neprecīza informācija (personas dati) vai tā tiek iesniegta formātā, kas nav noteikts tīmekļa vietnē (piem. mobilais tālruņa numurs), MI-shop vai MI-shop partneris, kas veic piegādi, nespēs piegādāt preces.

3.8 Ja MI-shop nespēj piegādāt pasūtītās preces pircēja/ saņēmēja apstākļu dēļ, preces tiks atgrieztas noliktavā un tiks uzskatīs, ka MI-shop ir izpildījis savu pienākumu piegādāt preces un uzņēmumam būs pamatotas tiesības atteikt samaksātās piegādes maksas atmaksu.

3.9 Ja 15 dienu laikā no pasūtījuma sagatavošanas piegādes dienas pasūtījumu nevar piegādāt iemeslu, kas ir ārpus MI-shop kontroles, dēļ, tas nozīmē, ka pircējam ir jāatkāpjas no līguma un tas tiks izbeigts. Pēc līguma izbeigšanas maksa, kas tika nomaksāta par precēm, tiks atgriezta bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā 14 dienu laikā no dienas, kad tiek uzskatīts, ka šādu preču pārdošanas un pirkuma līgums ir izbeigts. Piegādes maksa tiek atlīdzināta, ja preču piegādes neiespējamības iemesls bija ārpus Pircēja kontroles.

3.10 Preces kļūst par Pircēja īpašumu, un nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks tiek nodots Pircējam no preču piegādes brīža.

4. PREČU PĀRBAUDE

4.1 Pircējs ir atbildīgs par iepirkumu groza satura pārbaudi pirms pasūtījuma izdarīšanas un maksājuma veikšanas.

4.2 Pircējam 24 stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas uz norādīto adresi ir jāinformē MI-shop par bojātu preču vai preču, kas tika bojātas nosūtīšanas laikā, piegādi vai neatbilstībām rēķinos vai pārvadājuma dokumentos.

4.3 Ja klienta sūdzība tiek apstiprināta, MI-shop ir jānomaina pasūtījums pret piemērotām precēm.

5. Atkāpšanās tiesības

Patērētājs ir tiesīgs atkāpties no līguma, nesniedzot iemeslu, 14 dienu laikā no turpmāk minētā brīža.

Atkāpšanās no līguma periods izbeidzas 14 dienas pēc datuma, kad patērētājs vai līgumā noteiktā trešā puse, kas nav pārvadātājs, ieguva preču fizisku kontroli (t.i., preces tika piegādātas), vai kad Pircējs vienā pasūtījumā iekļauj vairāk nekā vienu preci un tās tiek piegādātas atsevišķi, 14 dienas pēc datuma, kad patērētājs vai līgumā noteiktā trešā puse, kas nav pārvadātājs, ieguva preču fizisku kontroli.

Lai īstenotu atkāpšanās tiesības, Pircējam ir tas jāziņo SIA “Smart Orange”, internetvaikala pārvaldniekam, kādā no turpmāk minētajiem veidiem:
• pa tālruni: +371 28 812 222
• rakstot uz e-pastu: lv.info@MI-shop.com

Atkāpšanās no līguma tiek īstenota, aizpildot atkāpšanās no līguma formas paraugu, kas tiek nosūtīts klientam.

Ja patērētājs atkāpjas no līguma, summas, kas ir samaksātas par precēm, tiks atmaksātas 14 dienu laikā no dienas, kad MI-shop tika informēts par patērētāja lēmumu atkāpties no šī līguma. Apmaksātās summas atmaksā tikai un vienīgi ar bankas pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu pēc šo preču atgriešanas MI-shop veidā, kas ir noteikts šajos Noteikumus un tā inspekcijā.

Jūs varat atgriezt preci, nogādājot to vaikalā “MI-shop” Tērbatas ielā 14-2, Rīga, Latvija, LV-1011, vai preces tiek atgrieztas “MI-shop” norīkotajam kurjeram, kuru var pieteikt zvanot pa tālruni: +371 28 812 222 un/vai rakstot uz e-pastu: lv.info@mi-shop.com. Ja preces tiek atgrieztas cita iemesla dēļ, ne kvalitātes trūkumu dēļ, atgriešanas pakalpojumu maksa ir šāda:
• par preces atgriešanu no Latvijas: EUR 4.
• par preces atgriešanu no citām valstīm ir iepriekš jāvienojas zvanot pa tālruni: +371 28 812 222, vai/un rakstot uz e-pastu: lv.info@mi-shop.com

Produkta atgriešanas maksa tiek atskaitīta no atmaksātās summas par precēm klientam.

Patērētājam nav tiesību atkāpties no līguma, ja tiek piegādāta kāda no šādām precēm:

• labas kvalitātes lietotas preces;
• preces, kas ir ražotas saskaņā ar patērētāja speciālajiem norādījumiem;
• iepakotas preces, kuras vairs nevar atgriezt veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ;

Patērētāja tiesības atkāpties no līguma tiks piemērotas tikai un vienīgi attiecībā uz tiem produktiem, kas tiek atgriezti tādā pašā stāvoklī, kādā tie tika saņemti piegādes laikā. Maksājumi netiek atmaksāti, ja produkts ne tikai netika izpakots, bet arī izmantots, ja produkti nav tādā pašā stāvoklī, kādā tie bija piegādes laikā, vai ja tie tika bojāti. Preces ir jāatgriež, izmantojot oriģinālo iepakojumu.

Pēc atgrieztā priekšmeta pārbaudes “MI-shop” informēs Pircēju, ja atgrieztā prece neatbilst Atgriešanas politikas noteikumiem. Ja atgriešana tiek veikta tiesiski, summa, kas ir samaksāta par preci, tiks izmaksāta pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā 14 dienu laikā no datuma, kad jūs informējat par savu nodomu atkāpties no līguma. Neatkarīgi no iepriekš minētajiem nosacījumiem MI-shop ir tiesīgs neatmaksāt summas, kas ir samaksātas, līdz netiek saņemtas atgrieztās preces.

5.3 Bojātu preču atgriešana.

Ja pircējs uzskata, ka piegādes laikā produkts neatbilst nosacījumiem, kas ir noteikti internetveikalā, vai ir bojāts, viņam vai viņai ir nekavējoties jāsazinās ar MI-shop kādā no turpmāk minētajiem veidiem:
• pa tālruni: +371 28 812 222
• rakstot uz e-pastu: lv.info@MI-shop.com

“MI-shop” rūpīgi pārbaudīs atgriezto produktu un informēs Pircēju pa e-pastu saprātīgā termiņā, ja maksājums par šo produktu tiks atmaksāts vai tas tiks nomainīts (attiecīgajā gadījumā). Kompensācija vai apmaiņa tiks veikta pēc iespējas ātrāk un visos gadījumos 14 dienu laikā no datuma, kad Pircējam tiek nosūtīta e-pasta vēstule, kas apstiprina, ka maksājuma atgriešana vai preču apmaiņa tiek īstenota.

Summas, kas ir samaksātas par produktiem, ko atgriež bojājuma vai defekta dēļ, tiks atmaksātas pilnā apmērā, tostarp piegādes izmaksas, kas ir saistītas ar produkta transportēšanu, un izmaksas, kas jums rodas par preču atgriešanu. Atmaksa tiks veikta tādā pašā veidā, kādā tika veikts pirkums.

Jebkurā gadījumā visām spēkā esošo tiesību aktu tiesībām ir jābūt aizsargātām.

6. CENAS UN RĒĶINI

6.1 Rēķinos cenas ir norādītas atbilstoši cenām internetveikalā pasūtījuma izdarīšanas dienā. Rēķinos summa tiek norādīta ar PVN.

6.2 Visos gadījumos tiek aprēķināta piegādes maksa. Piegāde ir bez maksas, ja pasūtījums atbilst bezmaksas piegādes nosacījumiem.

6.3 MI-shop nepiedāvā apjoma atlaides.

7. APMAKSA

7.1 Maksājumu var veikt šādos veidos:

7.1.2 “Apmaksa saņemot” - maksājot visu summu skaidrā naudā vai ar bankas karti “MI-shop” veikalā, adrese Tērbatas iela 14-2, Rīga. “MI-shop” paredz, ka saņēmējiem, kas maksā ar skaidru naudu, būs tieša summa;

7.1.3 Maksājot internetveikalā ar bankas karti. Apmaksa notiek izmantojot SSl-šifrēšanas tehnoloģiju konfidenciālo datu aizsardzībai;

7.1.3 Maksājot ar bankas pārskaitījumu uz bankas kontu Nr. LV34PARX0020841700002. Saņēmējs: SIA "Smart Orange", juridiskās personas kods: 40203072249, PVN kods: LV40203072249. Pārskaitījuma mērķī ir jānorāda pasūtījuma numurs. Paziņojums par veikto maksājumu ir jāsniedz šādos veidos:

pa tālruni: +371 28 812 222 un/vai rakstot uz e-pastu: lv.info@MI-shop.com

Ja paziņojums par maksājumu netiek sniegts kādā no veidiem, kas ir noteikti iepriekš, pasūtījums netiks izpildīts.

7.2 Ja klients grib saņemt rēķinu par avansa maksājumu, vai avansa rēķinu juridiskai personai, tad pasūtījums ir jāveic pa tālruni: +371 28 812 222 un/vai rakstot uz e-pastu: lv.info@MI-shop.com

8. GARANTIJA UN PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANA

8.1 MI-shop precēm tiek dota divu gadu garantija, kas ir derīga, ja tos lieto saskaņā ar lietošanas instrukcijām. Katrai precei tiek pievienots Garantijas talons kurā ir minēts preces modelis, IMEI vai sērijas numurs un preces pārdošanas datums

8.2 Garantija ir spēkā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

garantijas talons ir spēkā tad, ja ir skaidri un pareizi aizpildīts: pārdošanas datums, produkta nosaukums, informācija par pircēju, pircēja un pārdevēja paraksti, kā arī pārdošans organizācijas zīmogs;

klients uzņemās risku, par iespējamu defektu izpausmi, kas nav minēts garantijas talonā pie saņemšanas, kā arī risku, ka nepareizas lietošanas vai glabāšanas gadījumā prece, daļēji vai pilnībā nedarbosies;

ražotājs negarantē trešo pušu piederumu darbību un nav atbildīgs par to lietošanu kopā ar ierīci;

pirms nodot iekārtu remontam servisa centrā atslēdziet ierīci no aktiviem kontiem, kas neļautu tehniķiem diagnosticēt vai labot ierīci.

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir:

precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;

prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;

saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;

ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;

ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;

dabiska elementu nolietojuma gadījumos.

ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (piemēram, kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus;

papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota - baterijām, austiņām, savienojošiem kabeļiem, lādēšanas ierīcēm, pultīm).

ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);

garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.

Papildus informācija par servisa atbalstu, autorizēto servisa centru adreses un telefona numuri ir pieejami www.mi-shop.com sadaļā Servisa centri

8.2 Ja jums rodas jautājumi zvaniet pa tālruni +371 28 812 222 vai rakstiet uz mūsu e-pastu lv.info@MI-shop.com,

8.4 Pēc garantijas termiņa beigām remonta pakalpojumi tiek nodrošināti par maksu. Konkrētu pakalpojumu cena tiek noteikta atkarībā no pakalpojumu apjoma un tiek sniegta servisa klientam pirms remontdarbu uzsākšanas.

9. DATU AIZSARDZĪBA

9.1 Reģistrējoties tīmekļa vietnē, personai ir jāsniedz pareiza un precīza informācija.

9.2 Ja persona reģistrācijas laikā vai pēc tam atklāj kļūdu sniegtajā informācijā, viņa vai viņš var mainīt datus, zvanot pa tālr. +371 28 812 222 vai mainīt tos tieši tīmekļa vietnē. E-pasta adresi nevar mainīt.

9.3 Reģistrēto lietotāju (fizisko personu) personas datus apstrādā saskaņā ar Datu aizsardzības politiku. Visi pieprasījumi un sūdzības saistībā ar fizisko personu personas datiem ir jāsūta uz lv.info@mi-shop.com.

10. ATBILDĪBA UN ATBILDĪBAS ATCELŠANA

10.1 Ja šajos noteikumos nav skaidri noteikts citādi, MI-shop atbildība par jebkuru produktu, kas ir nopirkts vietnē, ir stingri jāierobežo līdz attiecīgā produkta pirkuma cenai.

10.2 Neatkarīgi no iepriekš minētā MI-shop atbildība ir neierobežota un netiek atcelta šādos gadījumos:

nāves vai miesas bojājumu gadījumā;

jebkurā gadījumā, kad mūs pretlikumīgi atbrīvoja no atbildības,

ierobežoja atbildību vai mēģināja atbrīvot no atbildības vai ierobežot to;

10.3 Neņemot vērā iepriekš minēto punktu un ciktāl to ļauj likums, mēs neuzņemamies atbildību par šādiem zaudējumiem neatkarīgi no to izcelsmes:
• ienākumu vai pārdošanas zaudējumi;
• komerczaudējumi;
• peļņas vai līgumu zaudēšana;
• paredzamo ietaupījumu zudums;
• datu zudums;
• un vadības vai darba laika zudums.

10.4 Tā kā šī tīmekļa vietne ir atklāta un digitālās informācijas uzglabāšanā un nodošanā pastāv kļūdu iespējamība, mēs negarantējam datu precizitāti un drošību pārraidē vai iegādē šajā tīmekļa vietnē, ja vien nav skaidri noteikts citādi.

10.5 Šī punkta noteikumi neietekmē Pircēja patērētāja un lietotāja tiesības vai tiesības atkāpties no līguma.

11. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

11.1 Pircējs atzīst un piekrīt, ka visas autortiesības, reģistrētās preču zīmes un citas intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības uz materiāliem vai saturu, kas ir mājas lapas daļa, vienmēr pieder RDC Group Ltd. vai trešai personai, kuru RDC Group ir pilnvarojusi izmantot minēto saturu vai materiālu. Pircējs NEDRĪKST izmantot minētos materiālus, ja vien to viņam nav skaidri atļāvis RDC Group. Tas neliedz Pircējam izmantot šo vietni, ciktāl tas ir nepieciešams, lai kopētu informāciju par viņa vai viņas pasūtījumu vai kontaktinformāciju.

13. KOMENTĀRI, IETEIKUMI, SŪDZĪBAS UN PRASĪBAS

13.1 Mēs vienmēr gaidām pircēja komentārus un ieteikumus. Jebkādus komentārus un ieteikumus, kā arī pieprasījumus, sūdzības vai prasības nosūtiet, izmantojot veidlapu, pa tālruni vai MI-shop pasta adresi vai e-pasta adresi, kas ir noteikti šo noteikumu 2. punktā.

13.2 Sūdzības un prasības, kas ir nosūtītas MI-shop klientu apkalpošanas nodaļai, tiks izskatītas pēc iespējas ātrāk un juridiski saistošā termiņā.

13.3 Ja uzskatāt, ka jūsu kā pircēja tiesības tika pārkāptas, jūs varat nosūtīt savas sūdzības uz e-pastu, lai noregulētu ārpustiesas kārtībā.

14. PAZIŅOJUMI, JAUTĀJUMI

14.1 Mēs vienmēr gaidām komentārus un ieteikumus. Jebkādus komentārus un ieteikumus, kā arī pieprasījumus, sūdzības vai prasības sniedziet pa tālr.: +371 28 812 222, vai rakstiet uz adresi lv.info@MI-shop.com