GARANTIJAS NOTEIKUMI

MI-shop precēm tiek dota divu gadu garantija, kas ir derīga, ja tos lieto saskaņā ar lietošanas instrukcijām. Katrai precei tiek pievienots Garantijas talons, kurā ir minēts preces modelis, IMEI vai sērijas numurs un preces pārdošanas datums.
Garantija ir spēkā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
 • garantijas talons ir spēkā tad, ja ir skaidri un pareizi aizpildīts: pārdošanas datums, produkta nosaukums, informācija par pircēju, pircēja un pārdevēja paraksti, kā arī pārdošans organizācijas zīmogs;
 • klients uzņemās risku, par iespējamu defektu izpausmi, kas nav minēts garantijas talonā pie saņemšanas, kā arī risku, ka nepareizas lietošanas vai glabāšanas gadījumā prece, daļēji vai pilnībā nedarbosies;
 • ražotājs negarantē trešo pušu piederumu darbību un nav atbildīgs par to lietošanu kopā ar ierīci;
 • pirms nodot iekārtu remontam servisa centrā atslēdziet ierīci no aktiviem kontiem, kas neļautu tehniķiem diagnosticēt vai labot ierīci.
Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir:
 • precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
 • prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
 • saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;
 • ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;
 • ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
 • dabiska elementu nolietojuma gadījumos.
 • ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (piemēram, kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus;
 • papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota - baterijām, austiņām, savienojošiem kabeļiem, lādēšanas ierīcēm, pultīm).
 • ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
 • garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.
Papildus informācija par servisa atbalstu, autorizēto servisa centru adreses un telefona numuri ir pieejami www.mi-shop.com sadaļā Servisa centri
Ja jums rodas jautājumi zvaniet pa tālruni +371 28 812 222 vai rakstiet uz mūsu e-pastu lv.info@mi-shop.com,
Pēc garantijas termiņa beigām remonta pakalpojumi tiek nodrošināti par maksu. Konkrētu pakalpojumu cena tiek noteikta atkarībā no pakalpojumu apjoma un tiek sniegta servisa klientam pirms remontdarbu uzsākšanas.